สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๓ ราย

  โพสเมื่อ: วันพฤหัส 6 สิงหาคม 2020, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, ปรึกษากฎหมาย เข้าดู 39 ครั้ง

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องทางจำเป็น ๑ ราย เรื่องการชดใช้หนี้สินในฐานะทายาทโดยธรรม ๑ ราย และเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐  โทรสาร ๐๕๕๒๔ ๓๔๒๑  ในวันและเวลาราชการComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด