สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ตามนโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” (Justice Care)

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 31 กรกฎาคม 2020, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, คุ้มครองสิทธิ เข้าดู 10 ครั้ง

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายภาณุพันธ์ โรจนพานิช หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ลงพื้นที่ วัดสันติวัน ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อพูดคุยให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาทางคดีและแนะนำสิทธิในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ตามพพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จากกรณีที่เป็นข่าว “กระบะซิ่งชนแล้วหนี ลากรถจักรยานยนต์ไปไกลเกือบ ๑ กิโลเมตร”Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด