อธิบดีกรมคุ้มคริงสิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิทธิมนุษยชน

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 24 กรกฎาคม 2020, หมวดหมู่ กิจกรรม สยจ., ข่าวประชาสัมพันธ์, คุ้มครองสิทธิ เข้าดู 12 ครั้ง

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค นายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่และคณะวิทยากรจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำโดย นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐผู้ให้บริการประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน

วันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าพบ นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

จากนั้นเข้าพบ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด