สยจ.พิษณุโลก รับการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  โพสเมื่อ: วันพุธ 8 กรกฎาคม 2020, หมวดหมู่ กิจกรรม สยจ., ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 22 ครั้ง

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก รับการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ ๒) ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ณ ห้องประชุมอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๒ โดยมีนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตามข้อแนะนำจากการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ ๑) และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขต่อไป

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด