สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๕ ราย

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 3 กรกฎาคม 2020, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, ปรึกษากฎหมาย เข้าดู 24 ครั้ง

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องเพิกถอนการให้ ๑ ราย  เรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ๒ ราย เรื่องเช่าซื้อรถยนต์ ๑ ราย และเรื่องกองทุนหมู่บ้าน ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐  โทรสาร ๐๕๕๒๔ ๓๔๒๑  ในวันและเวลาราชการComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด