สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดพิษณุโลก (กพยจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 3 กรกฎาคม 2020, หมวดหมู่ กิจกรรม สยจ., ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 25 ครั้ง

วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดพิษณุโลก (กพยจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กพยจ. และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด