สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๕ ราย

  โพสเมื่อ: วันอังคาร 23 มิถุนายน 2020, หมวดหมู่ กองทุนยุติธรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, คุ้มครองสิทธิ, ปรึกษากฎหมาย เข้าดู 13 ครั้ง

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนเรื่องการหย่า ๑ ราย เรื่องเช่าซื้อรถยนต์ ๑ ราย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ ช่วยเหลือปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) กรณียาเสพติด ๑ ราย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในฐานะผู้เสียหาย กรณีร่างกาย (ถูกทำร้าย) ๑ ราย และกรณีเพศ ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐  โทรสาร ๐๕๕๒๔ ๓๔๒๑  ในวันและเวลาราชการComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด