สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๒ ราย

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 12 มิถุนายน 2020, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, ปรึกษากฎหมาย, ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท เข้าดู 23 ครั้ง

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องหย่า ๑ ราย ให้ความช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่องสัญญากู้ยืมเงิน ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐  โทรสาร ๐๕๕๒๔ ๓๔๒๑  ในวันและเวลาราชการComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด