สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมออนไลน์ และไลฟ์สด ผ่านเฟสบุ๊ค เพื่อนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ

  โพสเมื่อ: วันพุธ 10 มิถุนายน 2020, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 45 ครั้ง

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และนายชัยโรจน์ กระต่ายน้อย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม จัดประชุมออนไลน์ และไลฟ์สด ผ่านเฟสบุ๊ค ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนิเทศ ติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ในพื้นที่อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ รวม ๑๘ ศูนย์ โดยมีหัวข้อการนิเทศ ดังนี้
– การขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
– การช่วยเหลือ โดยไม่ต้องร้องขอ (Justice Caer)
– การให้คำปรึกษากฎหมาย
– การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
– การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ
– การให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ
– การให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
– การให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลย
จากนั้น รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่ อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด