สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมออนไลน์ เพื่อนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม และอำเภอวังทอง

  โพสเมื่อ: วันอังคาร 9 มิถุนายน 2020, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 35 ครั้ง

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมออนไลน์ เพื่อนิเทศ ติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม และอำเภอวังทอง รวม ๑๕ ศูนย์ โดยมีหัวข้อการนิเทศ ดังนี้
– การขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
– การช่วยเหลือ โดยไม่ต้องร้องขอ (Justice Caer)
– การให้คำปรึกษากฎหมาย
– การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
– การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ  โดยนายชัยโรจน์ กระต่ายน้อย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม
– การให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ
– การให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
– การให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลยComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด