สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมออนไลน์ และไลฟ์สด ผ่านเฟสบุ๊ค เพื่อนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ และอำเภอเนินมะปราง

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 5 มิถุนายน 2020, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 33 ครั้ง

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมออนไลน์ และไลฟ์สด ผ่านเฟสบุ๊ค ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนิเทศ ติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ในพื้นที่อำเภอบางระกำ และอำเภอเนินมะปราง รวม ๑๘ ศูนย์ โดยมีหัวข้อการนิเทศ ดังนี้
– การขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
– การช่วยเหลือ โดยไม่ต้องร้องขอ (Justice Caer)
– การให้คำปรึกษากฎหมาย
– การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
– การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ
– การให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ
– การให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
– การให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลยComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด