รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อผู้เสียหาย และผู้กระทำผิด

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 26 สิงหาคม 2013, หมวดหมู่ ความรู้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก เข้าดู 12,336 ครั้ง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อผู้เสียหาย และผู้กระทำผิด click_2

 

 

 

 

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด