สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๖ ราย

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2020, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, คุ้มครองสิทธิ, ปรึกษากฎหมาย, ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท เข้าดู 75 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องการค้ำประกัน ๑ ราย ให้ความช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่องรับสภาพหนี้  ๑ ราย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในฐานะผู้เสียหาย กรณีเพศ ๑ ราย กรณีจราจรร่ายกาย ๒ ราย ในฐานะจำเลย คดียาเสพติด ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐  โทรสาร ๐๕๕๒๔ ๓๔๒๑  ในวันและเวลาราชการ

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด