ข้อมูลศูนย์ยุติธรรมชุมชน

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 23 สิงหาคม 2013, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, ทั่วไป เข้าดู 18,875 ครั้ง

DSC_1763

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์ยุติธรรมชุมชน  (คลิก)

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

อำเภอเมือง

1. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลอรัญญิก  (คลิก)
2. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดจันทร์   (คลิก)
3. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกร่าง   (คลิก)
4. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านใหม่    (คลิก)
5. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนทอง   (คลิก)
6. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหัวรอ  (คลิก)
7. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจอมทอง   (คลิก)
8. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมะขามสูง   (คลิก)
9. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพลายชุมพล   (คลิก)
10. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลงิ้วงาม  (คลิก)
11. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปากโทก  (คลิก)
12. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไผ่ขอดอน  (คลิก)
13. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท่าทอง  (คลิก)
14. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าโพธิ์   (คลิก)
15. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังน้ำคู้   (คลิก)
16. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดพริก   (คลิก)

 

อำเภอวังทอง

1. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลวังทอง   (คลิก)
2. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังนกแอ่น   (คลิก)
3. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังพิกุล  (คลิก)
4. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแก่งโสภา  (คลิก)
5. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดินทอง  (คลิก)
…..
…..

 

อำเภอพรหมพิราม

1. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพรหมพิราม  (คลิก)
2. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพรหมพิราม  (คลิก)
3. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลวงฆ้อง   (คลิก)
4. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวงฆ้อง   (คลิก)
5. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมะตูม    (คลิก)
6. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมะต้อง   (คลิก)
7. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังวน  (คลิก)
8. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีภิรมย์    (คลิก)
9. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงประคำ  (คลิก)
10. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตลุกเทียม  (คลิก)
11. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทับยายเชียง   (คลิก)
12. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าช้าง  (คลิก)
13. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองแขม   (คลิก)
14. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหอกลอง   (คลิก)

 

 

อำเภอบางระกำ

1.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลปลักแรด  (คลิก)
2.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง  (คลิก)
3.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบึงกอก  (คลิก)
4.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชุมแสงสงคราม  (คลิก)
5.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคุยม่วง  (คลิก)
6.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนิคมพัฒนา  (คลิก)
7.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพันเสา  (คลิก)
8.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบึงระมาณ  (คลิก)
9.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่านางงาม  (คลิก)

 

 

อำเภอบางกระทุ่ม

1.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางกระทุ่ม  (คลิก)
2.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านไร่  (คลิก)
3.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกสลุด  (คลิก)
4.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไผ่ล้อม  (คลิก)
5.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสนามคลี  (คลิก)

 

 

อำเภอวัดโบสถ์

1.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านยาง  (คลิก)
2.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหินลาด  (คลิก)
3.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท่างาม  (คลิก)
4.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท้อแท้  (คลิก)
5.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดโบสถ์  (คลิก)
6.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  (คลิก)

 

 

อำเภอเนินมะปราง

1.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านมุง  (คลิก)
2.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  (คลิก)
3.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชมพู  (คลิก)
4.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเนินมะปราง  (คลิก)
5.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลไทรย้อย  (คลิก)
6.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังโพรง  (คลิก)
7.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังยาง  (คลิก)

 

 

อำเภอชาติตระการ

1.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดง  (คลิ๊ก)
2.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าสะแก  (คลิ๊ก)
3.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชาติตระการ  (คลิ๊ก)
4.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านดง  (คลิ๊ก)
5.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสวนเมี่ยง  (คลิ๊ก)
6.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อภาค  (คลิ๊ก)
7.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าแดง  (คลิ๊ก)

 

 

อำเภอนครไทย

1.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแยง  (คลิ๊ก)
2.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านพร้าว  (คลิ๊ก)
3.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนครชุม  (คลิ๊ก)
4.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลนครไทย  (คลิ๊ก)
5.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อโพธิ์  (คลิ๊ก)
6.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยเฮี้ย  (คลิ๊ก)
7.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกะท้าว  (คลิ๊ก)
8.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยางโกลน  (คลิ๊ก)
9.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลน้ำกุ่ม  (คลิ๊ก)
10.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาบัว  (คลิ๊ก)

 

 

 

 

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด