สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม ๒ ราย

  โพสเมื่อ: วันอังคาร 8 ตุลาคม 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, ปรึกษากฎหมาย เข้าดู 88 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องการเช่าซื้อ การค้ำประกัน และเรียกร้องค่าเสียหาย จำนวน ๑ ราย  และเรื่องขอให้ชำระหนี้ ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอปรึกษากฎหมาย ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๑ ในวันและเวลาราชการComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด