สยจ.พิษณุโลก จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา สร้างความเท่าเทียมให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 30 กันยายน 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, คุ้มครองสิทธิ เข้าดู 162 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา สร้างความเท่าเทียมให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยจัดงานผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม นำโดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด