สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

  โพสเมื่อ: วันพฤหัส 26 กันยายน 2019, หมวดหมู่ กิจกรรม สยจ., ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 160 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ และสอบถามปัญหา อุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ใน สยจ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด