สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

  โพสเมื่อ: วันอังคาร 24 กันยายน 2019, หมวดหมู่ กองทุนยุติธรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 50 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๒ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ได้แก่ การจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ในคดีแพ่ง และการขอปล่อยชั่วคราว (การประกันตัว) ในคดีอาญา เป็นต้น ซึ่งที่ประชุม พิจารณาทั้งหมด ๗ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ๒ เรื่อง ไม่อนุมัติ ๑ เรื่อง อนุมัติ ๑ เรื่อง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) พิจารณา ๕ เรื่อง ยุติคำขอ ๓ เรื่อง อนุมัติ ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท รวมอนุมัติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด