รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย มอบเงินช่วยเหลือทางการเงินแก่ ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา

  โพสเมื่อ: วันเสาร์ 21 กันยายน 2019, หมวดหมู่ กิจกรรม สยจ., ข่าวประชาสัมพันธ์, คุ้มครองสิทธิ เข้าดู 96 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย มอบเงินช่วยเหลือทางการเงินแก่ ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โดยจังหวัดพิษณุโลก มีผู้ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน ๒๕ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๗,๐๖๙ บาท ในการนี้ นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วม

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด