สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียนศยช.ในเขตอำเภอนครไทย และอำเภอวังทอง

  โพสเมื่อ: วันพฤหัส 19 กันยายน 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 116 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศ และเยี่ยมเยียนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเนินเพิ่ม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ชี้แจงแนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามเป้าหมายของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งมอบแผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด