สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะทำงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาบัว ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒)

  โพสเมื่อ: วันพฤหัส 19 กันยายน 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 117 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายภาณุพันธ์ โรจนพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม เข้าร่วมประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะทำงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาบัว ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อทบทวนบทบาท ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกระทรวงยุติธรรม รับฟังปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาทางแก้ไข พร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด