สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียนศยช.ในเขตอำเภอวัดโบสถ์

  โพสเมื่อ: วันพุธ 18 กันยายน 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 78 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศ และเยี่ยมเยียนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหินลาด ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านยาง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่างาม  และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ชี้แจงแนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามเป้าหมายของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งมอบแผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด