สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหัวรอ

  โพสเมื่อ: วันเสาร์ 7 กันยายน 2019, หมวดหมู่ กิจกรรมโครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 97 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 0๙.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการสร้างการรับรู้และให้บริการประชาชนด้านการอำนวยความยุติธรรม (คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลตำบลหัวรอ โดยประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และงานบริการของกระทรวงยุติธรรม ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด