สยจ.พิษณูโลก ลงพื้นที่ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอชาติตระการ

  โพสเมื่อ: วันอังคาร 3 กันยายน 2019, หมวดหมู่ กิจกรรม สยจ., ข่าวประชาสัมพันธ์, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 82 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางอังคณา อินอ้น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ลงพื้นที่ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งติดตาม นิเทศ และเยี่ยมเยียนศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชาติตระการ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ชี้แจงแนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามเป้าหมายของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งมอบแผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด