สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียนศยช.ทต.หัวรอ

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 23 สิงหาคม 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 138 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายภาณุพันธ์ โรจนพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศ และเยี่ยมเยียนศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ชี้แจงแนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามเป้าหมายของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งมอบแผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์

1 2 3 4 5Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด