สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน และช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวม ๓ ราย

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 19 สิงหาคม 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, ปรึกษากฎหมาย, ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท เข้าดู 56 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกละเมิด จำนวน ๑ ราย เรื่องผิดสัญญาซื้อขายและรับสภาพหนี้ ๑ ราย และช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องกู้ยืมเงิน ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอปรึกษากฎหมาย ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๑ ในวันและเวลาราชการ

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด