สยจ.พิษณุโลก และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

  โพสเมื่อ: วันพุธ 14 สิงหาคม 2019, หมวดหมู่ กิจกรรม สยจ., ข่าวประชาสัมพันธ์, คุ้มครองสิทธิ เข้าดู 673 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมที่ ๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน (นำร่อง) และกิจกรรมที่ ๔ ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท และศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน (นำร่อง) ทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทอำเภอบางระกำ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ และศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลกComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด