สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสมอแข

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 26 กรกฎาคม 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 162 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสมอแข ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒๒ คน เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งยังร่วมแชร์ประสบการณ์ การเช่าซื้อรถยนต์ การค้ำประกัน และการถูกบังคับคดี และรับทราบขั้นตอนการทวงหนี้ การฟ้องศาล การบังคับคดี การขายทอดตลาด เพื่อป้องกันการถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด