ผู้ตรวจราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ตรวจราชการ สยจ.พิษณุโลก (กรณีปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  โพสเมื่อ: วันอังคาร 23 กรกฎาคม 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, คุ้มครองสิทธิ, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 140 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการ นายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก (กรณีปกติ) ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๑ เพื่อติดตามการความคืบหน้าการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริม ป้องกัน และปกป้องสิทธิของประชาชน และการเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผุ้เสียหายฯ  จากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (นำร่อง) ตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด