สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียนศยช.ในเขตอำเภอวังทอง และอำเภอพรหมพิราม

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 89 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศ และเยี่ยมเยียนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังทอง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหอกลอง อ.พรหมพิราม เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ชี้แจงแนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามเป้าหมายของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งมอบแผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด