สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชัยนาม

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2019, หมวดหมู่ กิจกรรมโครงการ, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 184 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชัยนาม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการกำนันตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒๓ คน เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อีกทั้งซักซ้อมวิธีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ผ่านการสแกน QR CodeComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด