สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

  โพสเมื่อ: วันอังคาร 18 มิถุนายน 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, ปรึกษากฎหมาย, ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท เข้าดู 39 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน และช่วยเหลือไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท เรื่องมรดก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอปรึกษากฎหมาย ขอให้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ย ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๑ ในวันและเวลาราชการ

1Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด