สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม ๓ ราย

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 10 มิถุนายน 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, ปรึกษากฎหมาย เข้าดู 41 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องเช่าซื้อ จำนวน ๑ ราย เรื่องการฟ้องหย่า ๑ ราย และเรื่องการลักทรัพย์ ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอปรึกษากฎหมาย ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๑ ในวันและเวลาราชการComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด