สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  โพสเมื่อ: วันพฤหัส 6 มิถุนายน 2019, หมวดหมู่ กิจกรรมโครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 144 ครั้ง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก และเทศบาลตำบลเนินกุ่ม จัดโครงการสร้างการรับรู้และให้บริการประชาชนด้านการอำนวยความยุติธรรม (คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมสร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ในชุมชน โดยประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และงานบริการของกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน พร้อมมอบสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์กฎหมาย และให้คำปรึกษากฎหมาย โดยแบ่งเป็น ๒ ชุมชน ดังนี้
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ ศาลาการเปรียญวัดตายม ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ ศาลาการเปรียญวัดเนินกุ่ม ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่มComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด