สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และให้ความช่วยเหลือตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ รวม ๓ ราย

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 17 พฤษภาคม 2019, หมวดหมู่ กองทุนยุติธรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ปรึกษากฎหมาย เข้าดู 48 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องละเมิด,เรียกค่าเสียหาย จำนวน ๑ ราย เรื่องกู้ยืมเงิน ๑ ราย และให้ความช่วยเหลือตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ กรณีขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) ข้อหาพยายามฆ่า ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอปรึกษากฎหมาย ขอให้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ และขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๑ ในวันและเวลาราชการ

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด