สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และช่วยเหลือไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท รวม ๔ ราย

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, ปรึกษากฎหมาย, ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท เข้าดู 50 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องหนี้ กยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) จำนวน ๑ ราย เรื่องทางเข้า-ออก ๑ ราย เรื่องการหย่า ๑ ราย และให้ความช่วยเหลือไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณ๊ทางเข้า-ออก ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอปรึกษากฎหมาย ขอให้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ และขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๑ ในวันและเวลาราชการComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด