สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม ๕ ราย 

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 10 พฤษภาคม 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, ปรึกษากฎหมาย เข้าดู 58 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องการบังคับคดี จำนวน ๑ ราย เรื่องผิดสัญญากู้ยืมเงิน ๑ ราย เรื่องร่วมกันทำร้ายร่างกาย ๑ ราย เรื่องผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ ๑ ราย และเรื่องยักยอกทรัพย์มรดก ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอปรึกษากฎหมาย ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๑ ในวันและเวลาราชการ

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด