สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่านางงาม

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 10 พฤษภาคม 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 62 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่านางงาม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒๙ คน เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อีกทั้งซักซ้อมวิธีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ผ่านการสแกน QR Code

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด