สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  โพสเมื่อ: วันพุธ 8 พฤษภาคม 2019, หมวดหมู่ กิจกรรมโครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 67 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิษณุโลก กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการสร้างการรับรู้และให้บริการประชาชนด้านการอำนวยความยุติธรรม (คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมสร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ในสถานประกอบการ ณ บริษัทไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก โดยประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และงานบริการของกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์กฎหมาย และให้คำปรึกษากฎหมาย รวม ๑๙ ราย เป็นเรื่องการค้ำประกัน ๖ ราย เรื่องการบังคับคดี ๔ ราย เรื่องครอบครัว ๒ ราย เรื่องการกู้ยืมเงิน ๒ ราย เรื่องจราจร ๒ ราย เรื่องมรดก ๑ ราย เรื่องหนี้บัตรเครดิต ๑ ราย และเรื่องจำเลย ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ๑ รายComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด