สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศ และเยี่ยมเยียน ศยช.ในเขตอำเภอบางกระทุ่ม ๓ แห่ง

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 26 เมษายน 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 55 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศ และเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอบางกระทุ่ม ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกสลุด ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลห้วยแก้ว เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ชี้แจงแนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามเป้าหมายของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งมอบแผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด