นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม “ยุติธรรมใส่ใจ … เพื่อความปลอดภัยของสังคม”

  โพสเมื่อ: วันอังคาร 12 มีนาคม 2019, หมวดหมู่ แวดวงยุติธรรม เข้าดู 73 ครั้ง

ในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการนำเสนอผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม (Justice Roadshow) ภายใต้กิจกรรม “ยุติธรรมใส่ใจ…เพื่อสังคมแห่งความปลอดภัยของทุกคน” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเข้าพบนายกรัฐมนตรี โดยได้นำเสนอผลงานเด่นผ่านนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรม “ยุติธรรมปลอดภัย…เพื่อสังคมแห่งความปลอดภัยของทุกคน” ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรุกสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่ต้องการนำความเป็นธรรมไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่โดยไม่ต้องร้องขอ ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๔ ช่วง (Zone) ได้แก่

๑) เหลียวหลัง…ก่อนแลหน้า นำเสนอโครงการของกระทรวงยุติธรรมด้านการลดความเหลื่อมล้ำ ได้แก่ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (สชง.) และกองทุนยุติธรรม

๒) ยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care) นำเสนอบริการที่สำคัญของโครงการฯ และสื่อในการเข้าถึงบริการของประชาชน ได้แก่ รถ Justice Care, Justice Care Application และตู้ Kiosk GovChannel ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม

๓) “ร้านกาแฟสร้างโอกาส” เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ซึ่งมีการสาธิตการทำกาแฟโดยฝีมือผู้ต้องขังจากร้านกาแฟวังจันทร์ Cook & Coff จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร้านกาแฟกำลังใจ สาขาเรือนจำเปิดดอยฮาง จังหวัดเชียงราย

และ ๔) สมภพ….สู่ชีวิตใหม่หลังพ้นโทษ นำเสนอประมวลภาพถ่ายและเรื่องราวของผู้พ้นโทษที่ประสบความสำเร็จในการกลับคืนสู่สังคม โดยมี คุณหรั่ง อัครินทร์ ปูรี เป็นตัวแทนของผู้พ้นโทษในการสื่อสารประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม “จากปากคำผู้พ้นโทษ…ถึงนายกรัฐมนตรี” รวมทั้งมีการนำเสนอเพลงแร็ป (Rapper) แนะนำภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสร้างจุดสนให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารเป็นอย่างมาก

 

ที่มา   :   https://www.moj.go.th/ministertalk/articles/636



Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด