ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนทอง

  โพสเมื่อ: วันอังคาร 2 เมษายน 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 90 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด พร้อมคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนทอง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการช่วยเหลือ โดยผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ชื่นชมการทำงานที่สามารถดำเนินงานตามภารกิจทั้ง ๕ ด้าน ได้อย่างครบถ้วน และเสนอให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนทอง เป็นศูนย์ต้นแบบให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง

 

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด