สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการสร้างการรับรู้และให้บริการประชาชนด้านการอำนวยความยุติธรรม (คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมโรงเรียนอุปถัมภ์ สร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม การรับรู้กฎกติกาในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา)

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2019, หมวดหมู่ กิจกรรมโครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 142 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการสร้างการรับรู้และให้บริการประชาชนด้านการอำนวยความยุติธรรม (คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมโรงเรียนอุปถัมภ์ สร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม การรับรู้กฎกติกาในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหัวรอ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน ๖๒ คนComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด