สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมย่อยที่ ๑ โครงการบูรณาการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายในการป้องกันปัญหาการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและกระบวนการบังคับคดีให้กับประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2019, หมวดหมู่ กิจกรรมโครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 119 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมย่อยที่ ๑ โครงการบูรณาการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายในการป้องกันปัญหาการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและกระบวนการบังคับคดีให้กับประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวิร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้รับเกียรติจากนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายเรื่อง รูปแบบสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และแนวทางการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ โดยอัยการ สคช. จังหวัดพิษณุโลก หัวข้อการบรรยายเรื่อง ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญา ขายฝาก จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี โดยวิทยากรจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก และหัวข้อการบรรยายเรื่อง แนวทางการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่อจากอาชญากรรม ตามแนวคิด “Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ” โดยวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มีผู้แทนจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๑๕๗ คนComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด