สยจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ศยช.ทต.พลายชุมพล จัดโครงการแก้ไขปัญหาจังหวัด ครั้งที่ ๒

  โพสเมื่อ: วันพุธ 13 กุมภาพันธ์ 2019, หมวดหมู่ กิจกรรมโครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 171 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพลายชุมพล จัดโครงการแก้ไขปัญหาจังหวัด ครั้งที่ ๒ “กิจกรรมการส่งเสริมการรับรู้กฎหมายในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก” ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก) ซึ่งคณะวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ กฎหมายที่จำเป็นต่อเด็กและเยาวชน การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรมผ่านแอพพลิเคชั่น “Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ” รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยสังคมและอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ มีจิตสำนึกและวินัยในตนเอง รู้เท่าทันกับภัยยาเสพติด และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเล่นเกม The Choice (เกมทางเลือก ทางรอด) ของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการจำนวน ๙๐ คน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด