สยจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ศยช.ทต.พลายชุมพล จัดโครงการแก้ไขปัญหาจังหวัด ครั้งที่ ๑

  โพสเมื่อ: วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2019, หมวดหมู่ กิจกรรมโครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 133 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพลายชุมพล จัดโครงการแก้ไขปัญหาจังหวัด ครั้งที่ ๑ “กิจกรรมการส่งเสริมการรับรู้กฎหมายในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก” ณ โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก) ซึ่งคณะวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อเด็กและเยาวชน การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรมผ่านแอพพลิเคชั่น “Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ” รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยสังคมและอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ มีจิตสำนึกและวินัยในตนเอง รู้เท่าทันกับภัยยาเสพติด และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๘๐ คนComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด