สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ รวม ๓ ราย

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2019, หมวดหมู่ กองทุนยุติธรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, คุ้มครองสิทธิ เข้าดู 84 ครั้ง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ รวม ๓ ราย

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี กรณีฟ้องขับไล่ ๑ ราย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ในฐานะผู้เสียหาย กรณีเพศ ๑ ราย และกรณีจราจร ชีวิต ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐  โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๑  ในวันและเวลาราชการComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด