สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 25 มกราคม 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, คุ้มครองสิทธิ เข้าดู 114 ครั้ง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.ชน อินพิทักษ์ อัยการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙) ในเรื่องค่าตอบแทนแก่เหยื่ออาชญากรรม และค่าทดแทนการถูกคุมขังของแพะ ในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก (จังหวัดตาก จังหวัดตาก สาขาแม่สอด จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์) ซึ่งที่ประชุม พิจารณาเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
กรณีผู้เสียหาย ๖๘ เรื่อง
– ยกคำขอ ๑๔ เรื่อง
– งดจ่าย ๑๒ เรื่อง
– ชะลอ ๗ เรื่อง
– จ่าย ๓๕ เรื่อง
รวมเป็นเงิน ๑,๙๑๘,๖๘๕ บาท

กรณีจำเลย ๒ เรื่อง
– ยกคำขอ ๑ เรื่อง
– จ่าย ๑ เรื่อง
รวมเป็นเงิน ๑๓๗,๐๐๐ บาทComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด