สยจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ศยช.ทต.ไทรย้อย จัดกิจกรรม “ยุติธรรมชุมชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” (คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่) ครั้งที่ ๑

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 7 มกราคม 2019, หมวดหมู่ กิจกรรมโครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์, เยี่ยมศูนย์ เข้าดู 173 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลไทรย้อย จัดกิจกรรม “ยุติธรรมชุมชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” (คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่) ครั้งที่ ๑ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๑๒ บ้านคลองซับรัง ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และงานบริการของกระทรวงยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและงานบริการดังกล่าวได้อย่างสะดวก โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมออกบูธและประชาสัมพันธ์งานบริการของหน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๖ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเนินมะปราง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินมะปราง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขมิ้น โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๕๔ คน ทั้งนี้ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลไทรย้อยยังนำผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ประกอบด้วย น้ำมะม่วงน้ำดอกไม้ ซาลาเปากลิ่นใบเตยไส้มะม่วง มาประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด