สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลบ้านกร่าง/ศยช.ต.บ้านกร่าง ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีปิดทางเข้า ออก

 • เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลบ้านร่าง/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก นำโดยนายพรชัย จิตศรัณยูกุล ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลบ้านร่าง/รองประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกร่าง ดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท เรื่องการปิดทางเข้า ออก ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ด้วยดี และกรณีฉ้อโกง ผู้ถูกร้องไม่มาร่วมไกล่เกลี่ยจึงให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่ผู้ร้อง
 • สยจ.พิษณุโลก ออกหน่วยยุติธรรมเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์

 • เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางอังคณา อินอ้น  ออกหน่วยยุติธรรมเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดร้องยุ้งข้าว หมู่ ๙ ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมตั้งบูธสร้างการรับรู้กฎหมายและประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมพร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน
 • สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 0๙.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการสร้างการรับรู้และให้บริการประชาชนด้านการอำนวยความยุติธรรม (คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลตำบลหัวรอ โดยประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และงานบริการของกระทรวงยุติธรรม ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

 • เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์ จำนวน ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 • สยจ.พิษณุโลก ประสานให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ตามหลักยุติธรรมใส่ใจ (Justice

 • เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายเจริญ น้อยพินิจ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ลงพื้นที่ประสานการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย ตามหลักยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care) กรณี ผงะ! พบศพหนุ่มโดนยิงหัว ฆ่าหมกป่า’เขาบ้านรักไทย’อ.เนินมะปราง เจ้าหน้าที่ยุติธรรมได้ประสานข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรเนินมะปราง และประสานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชมพู ลงพื้นที่ ณ บ้านผู้เสียชีวิต หมู่ ๑๑ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาเรื่องคดีและเอกสารที่จะใช้ยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
 • สยจ.พิษณุโลก ประสานให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ตามหลักยุติธรรมใส่ใจ (Justice

 • เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายเจริญ น้อยพินิจ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ลงพื้นที่ประสานการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย ตามหลักยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care) กรณี ผงะ! พบศพหนุ่มโดนยิงหัว ฆ่าหมกป่า’เขาบ้านรักไทย’อ.เนินมะปราง เจ้าหน้าที่ยุติธรรมได้ประสานข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรเนินมะปราง และประสานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชมพู ลงพื้นที่ ณ บ้านผู้เสียชีวิต หมู่ ๑๑ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาเรื่องคดีและเอกสารที่จะใช้ยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ