สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังอิทก

 • เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายภาณุพันธ์ โรจนพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ร่วมประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังอิทก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก อ.บางระกำ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๔ คน เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อีกทั้งซักซ้อมวิธีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 • สยจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 • เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายภาณุพันธ์ โรจนพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไผ่ล้อม

 • เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายภาณุพันธ์ โรจนพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ร่วมประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไผ่ล้อม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๓ คน เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก  ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องลักทรัพย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐  โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 • ศยช.ต.ทับยายเชียง พาทายาท มาขอความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

 • เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม พาทายาทผู้เสียหาย มายื่นขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) ในฐานะผู้เสียหาย กรณีจราจร ชีวิต ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • ศยช.ต.ทับยายเชียง พาทายาท มาขอความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

 • เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม พาทายาทผู้เสียหาย มายื่นขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) ในฐานะผู้เสียหาย กรณีจราจร ชีวิต ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก • “ยุติธรรม” สานต่อความร่วมมือหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย-ออสเตรเลีย ด้านการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ (TASKFORCE

 • ในวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ปีเตอร์ ดัทตัน (The Honourable Peter Dutton) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในออสเตรเลีย พร้อมด้วย นางลีแอน โคลส (AFP Deputy Commissioner Leanne Close) รองผู้บัญชาการตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการร่วมกัน ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในออสเตรเลีย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงขยายกรอบระยะเวลาดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย- ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติด การฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติ (Taskforce Storm) ระหว่าง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ปปง. และสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ […]